Telenews

GYKATA KUSHTETUESE MERR VENDIM PËR REFORMËN E ARSIMIT NË KAMENICË, I JEP TË DREJTË KASTRATIT

Gjykata, vendimin e ka marr duke u bazuar në nenin 17 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, ku sipas saj, komunat kanë kompetenca të plota dhe ekskluzive, në ofrimin e arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm, duke përfshire këtu edhe regjistrimin dhe licencimin e institucioneve edukative, punësimin, pagesën dhe trajnimin e instruktorëve dhe administratoreve të arsimit.
Tutje, gjykata ka thënë se në rrethanat e këtij rasti, raporti i Komisionit të MASHTI-it, i datës 14 prill 2021, ndër të tjera kishte e rekomanduar ndërmarrjen e veprimeve të harmonizuara në mes ministrisë, komunës dhe prindërve “që të mundësohet kthimi i menjëhershëm në shkolla i nxënësve”, transmeton Klankosova.tv.
Ndërsa, pas analizës së parimeve kushtetuese, atyre të Kartës Evropiane për Vetëqeverisje Lokale dhe ligjeve, Gjykata Kushtetuese ka thënë se MASHTI ka tejkaluar kompetencën e saj dhe ka cenuar përgjegjësitë komunale, përkatësisht ka ndërhyrë në kompetencat vet anakë të komunës së Kamenicës përkitazi me ofrimin e arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm, në kundërshtim me garancitë kushtetuese dhe ligjore.
Kujtojmë se rasti ka të bëjë me riorganizimin e shkollave në komunën e Kamenicës më 2019, që ishte incizuar përmes vendimit të kryetarit të atëhershëm të komunës, Qëndron Kastrati, me arsyetimin e rënies se numrit të nxënësve në disa shkolla dhe mungesës së infrastrukturës së mirëfilltë të institucioneve arsimore.

Të ngajshme

Sarrazin: Rruga e zgjedhur nga Kurti në dialog, mund të mos jetë në interesin e Kosovës

Edmond Vila

Aksidentohen tri vetura në rrugën Prishtinë-Podujevë, lëndohen pesë persona

Edmond Vila

Të hënën pritet asfaltimi i një pjesë të korsisë në rrugën Prishtinë-Mitrovicë

Donat Hashani