Qeveria shqiptare ka miratuar sot një vendim për të lehtësuar hyrjen dhe qëndrimin e ukrainasve në Republikën e Shqipërisë.
Sipas një vendimi të Këshillit të Ministrave, ukrainasit kanë të drejtë të hyjnë dhe të qëndrojnë pa leje qëndrimi në Shqipëri për një afat deri në 1 vit.
Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohen Ministria e Brendshme dhe Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren Zyrtare”, ka thënë qeveria.