Telenews

SOT SEANCA E RADHËS E KUVENDIT, KËTO JANË PIKAT E RENDIT TË DITËS

Në rend ditës janë 13 pika.
Fillimisht do të ketë deklarime jashtë rendit të ditës e më pas pyetje parlamentare. Ndërsa do të vazhdohet me shqyrtimin e disa projektligjeve. Ndërkohë që pika e 13-të është formimi i Komisionit Hetimor Parlamentar lidhur me menaxhimin e krizës energjetike nga ana e Qeverisë së Kosovës.
Rendi i ditës

 1. Deklarimet jashtë rendit të ditës,
 2. Pyetjet parlamentare,
 3. Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme,
 4. Debat parlamentar për politikën e jashtme,
 5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-109 për Kompensimin e Viktimave të Krimit,
 6. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-125 për Pronën Publike,
 7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 08/L-020 për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet civile,
 8. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 08/L-026 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-213 për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështje penale,
 9. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr.06/L-014 për Infrastrukturën Kritike,
 10. Shqyrtimi i raportit me rekomandime lidhur me raportin e auditimit për pasqyrat financiare të ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit për vitin 2020,
 11. Propozimi i GP të Listës Serbe për emërimin e anëtarit në Komisionin Ad-Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtari të Bordit për Ankesa të Mediave,
 12. Zgjedhja e anëtarëve të Komisionit për Ndihmë Shtetërore,
 13. Formimi i Komisionit Hetimor Parlamentar lidhur me menaxhimin e krizës energjetike nga ana e Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Të ngajshme

Puntori i KEDS që në Pejë, thonë që kishte arrest kardiak

Miftar Zejnullahu

Jevtiq thotë se asociacioni nuk do të jetë njëetnik

Miftar Zejnullahu

KEDS konfirmon vdekjen e punëtorit në Pejë: Shkak nuk ka qenë shtylla elektrike

Miftar Zejnullahu