Telenews

“Të vendosin faturat në zarfe”, kërkesa e AIP për Ndërmarrjet Publike dhe Private

Agjencia për Informim dhe Privatësi ka bërë me dije se nga tash e tutje, ndërmarrjet publike janë të obliguara që faturat t’i vendosin në zarfe, për të mbrojtur të dhënat personale të qytetarëve.

Në njoftimin e AIP thuhet se afati për Ndërmarrjet Publike dhe Private që shpërndajnë fatura tek qytetarët për të vendosur faturat në zarfe për shkak të mbrojtjes së të dhënave personale ka qenë 30 qershori 2024.

“Në kuadër të sigurimit të  mbrojtjes së të dhënave personale të qytetarëve të Republikës së Kosovës,  Agjencia për Informim dhe Privatësi, kërkon nga Ndërmarrjet Publike dhe Private që ofrimin e shërbimeve për qytetarët (shpërndarjen e faturave) ta realizojnë në formatin që garanton mbrojtjen e të dhënave personale të qytetarëve nga ekspozimi dhe qasja e paautorizuar. Rrjedhimisht, Ndërmarrjet Publike dhe Private janë të obliguara të ndërmarrin masat e duhura të sigurisë me rastin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët (shpërndarjes së faturave) dhe të vendosin masat e duhura  teknike dhe organizative për të siguruar një nivel sigurie të përshtatshëm ndaj rreziqeve të mundshme të keqpërdorimit të të dhënave personale të qytetarëve”, thuhet në njoftim.

Njoftimi i plotë:

Bazuar në mandatit e saj ligjor, për mbrojtjen e të dhënave personale të qytetarëve, përkatësisht dispozitat e Ligjit Nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP) ju bën thirrje Ndërmarrjeve Publike dhe Private mbrojtjen  e të dhënave personale të qytetareve gjatë ofrimit të shërbimeve, përkatësisht gjatë shpërndarjes së faturave tek konsumatorët (qytetarët).

Në zbatim të përgjegjësive të saj Ligjore, Agjencia për Informim dhe Privatësi në fund të muajit shkurt 2024,  ka kërkuar nga  të gjitha Ndërmarrjet Publike dhe Private ndërmarrjen e masave të sigurisë gjatë shpërndarjes së faturave tek konsumatorët (qytetarët).

Afati për Ndërmarrjet Publike dhe Private që shpërndajnë fatura tek qytetarët për të vendosur faturat në zarfe për shkak të mbrojtjes së të dhënave personale ka qenë 30 qershori 2024. Kërkesa është adresuar për të siguruar mbrojtjen e të dhënave personale të qytetarëve, duke parandaluar ekspozimin e paautorizuar të tyre.

Në kuadër të sigurimit të  mbrojtjes së të dhënave personale të qytetarëve të Republikës së Kosovës,  Agjencia për Informim dhe Privatësi, kërkon nga Ndërmarrjet Publike dhe Private që ofrimin e shërbimeve për qytetarët (shpërndarjen e faturave) ta realizojnë në formatin që garanton mbrojtjen e të dhënave personale të qytetarëve nga ekspozimi dhe qasja e paautorizuar. Rrjedhimisht, Ndërmarrjet Publike dhe Private janë të obliguara të ndërmarrin masat e duhura të sigurisë me rastin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët (shpërndarjes së faturave) dhe të vendosin masat e duhura  teknike dhe organizative për të siguruar një nivel sigurie të përshtatshëm ndaj rreziqeve të mundshme të keqpërdorimit të të dhënave personale të qytetarëve.

Në këtë kontekst, AIP kërkon nga këta kontrollues  zbatimin e  rregullave dhe standardeve për mbrojtjen e te dhënave personale të qytetarëve të Republikës së Kosovës siç përcaktohet me Ligjin Nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Qëllimi i Agjencisë për Informim dhe Privatësi është përmbushja e mandatit të saj ligjor në mbrojtjen e të dhënave personale të qytetarëve për të  parandaluar ekspozimin e paautorizuar të tyre.

Të ngajshme

Dhurata Dora, këngëtarja e vetme shqiptare, që performon në mesin 200 yjeve botërore në Rumani

Erzana Fazliu

Inspektorati në aksion – punëtorët e ndërtimtarisë dhe gratë shtatzëna duke punuar përkundër vendimit të MSH-së

Erzana Fazliu

Akademiku serb: Kosova de facto u pavarësua 25 vjet më parë – jam pro Kosovës në OKB

Erzana Fazliu