Telenews

Aktuale

Procesit të nisur kaherë në lidhje me kompensimin e autorëve në rastin e ritransmetimit të veprave të tyre audio-vizuale, organizatat e institucionet kompetente kanë vendosur t’ia vënë pikën, dhe atë duke paguar edhe në mënyrë retroaktive. Të hënën, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve ka njoftuar se është nënshkruar marrëveshja për “fillimin e pagesave të tarifave mujore me rastin e ritransmetimit të veprave audio-vizuale”

Erzana Fazliu
“Autorët e veprave audio-vizuale do të kompensohen për krijimtaritë e tyre”, është titulli i komunikatës. Nuk jepen sqarime për shumën, mënyrën e grumbullimit, e në...