Telenews

XHAVIT HALITI E PADIT HAKI ABAZIN, I’A KËRKON KËTË SHIFËR TË LARTË TË PARAVE

Në fillim të seancës së mbajtur të martën, përfaqësuesi i Halitit, avokati Gent Spahija ka thënë se qëndron në tërësi pranë propozimit për caktimin e masës së sigurisë, përmes së cilës Abazit i ndalohet publikimi i çfarëdo deklarate, prononcimi, njoftimi ose informacioni në lidhje me veprimtarinë e Halitit.
Avokati Spahija tha se propozimi për caktimin e masës së sigurisë është i nevojshëm pasi që konsiderojnë se Abazi do të vazhdojë të bëjë shpifje ndaj Halitit.
Sipas avokatit, një gjë e tillë vërtetohet edhe gjatë emisionit “Prime Time”, ku Abazi ka qenë i ftuar si mysafir dhe gjatë emisionit kishte deklaruar “sot e them dhe do e them gjithmonë”, gjë që indikon se i njëjti ende mund të tentojë të diskreditojë reputacionin e paditësit Haliti.
Gjithashtu në këtë seancë ka prezantuar edhe Haki Abazi, i cili e ka kundërshtuar si të pabazuar propozimin e propozuesit për caktimin e masës së sigurisë, pasi që qëllimi i masës sipas tij nuk ka të bëjë asgjë më pretendimet e ngritura dhe të gjitha deklarimet e bëra janë të referuara në burimet mediale ndërkombëtare dhe në raportin e KFOR-it.
Tutje, Abazi ka thënë edhe se çështjet e ngritura janë bërë në formë të pyetjeve lidhur me raportin e lartcekur dhe ka konsideruar që e gjithë kjo lëndë bie në sferën e të drejtës së të shprehurit të lirë dhe përbrenda kornizës së të drejtave demokratike qytetare.
Abazi ka shtuar se limitimi i këtyre të drejtave është cenim i demokracisë dhe të drejtës së medieve për të shkruar dhe ngritur çështjet e rëndësishme për shoqërinë.
Pasi që palët ndërgjyqëse nuk kishin asgjë për të shtuar, gjykatësi i rastit Egzon Mujaj konstatoi se kjo seancë dëgjimore ka përfunduar.
Ndryshe, sipas padisë së 7 qershorit 2021, paditësi Xhavit Haliti ka paditur Haki Abazin për shpifje dhe ka propozuar lëshimin e masës së sigurisë.
Në padi thuhet se më 27 maj 2021, i padituri Abazi përmes “Kanal 10” në emisionin “Prime Time”, kishte deklaruar:
“Xhavit Haliti duhet të japë llogari për vrasjet e luftës dhe të pasluftës në Kosovë”, “Duke e ditur se kush është Xhavit Haliti sigurisht se me qef do ta kisha bërë këtë deklaratë në prani të tij. Xhavit Haliti është njeri që e ka përcjellë luftën nga Rogneri, ka probleme që janë të ditura për keqpërdorimet e fondit “Vendlindja thërret”. Dihet roli i tij në proceset e eliminimit fizik të kundërshtarëve të tij politik gjatë luftës dhe pas luftës në Kosovë. Janë raportet e KFOR-it. Le të del Xhavit Haliti të thotë për keqpërdorimin e një euroje të vetëm. Po flas me raportin KFOR. Ai mund të flasë për furnizimin me armë dhe ndërprerjen, ku janë vrarë ushtarë në prezencë të njerëzve e ku kam qenë edhe unë. Le të del me një dëshmi të vetme. Unë po i them se nuk duhet të keqpërdorej komisioni për skandalizim të çështjeve për shkak të inateve të tij. Dhe çfarë mund ta pres në të ardhmen në proceset gjyqësore. Z. Haliti është ai që siç e thotë edhe vet se e ka menaxhuar luftën. Si është vrarë Ahmet Krasniqi, çfarë ka ndodhur me Ilir Konushevcin. Për krimet duhet të përgjigjen njerëzit që i kanë bërë dhe që kanë qenë në hiearkinë, Enver Maloku është vdekur, Xhemajl Mustafa është i vrarë”.
Sipas padisë, thuhet se këto deklarata nga ana e të paditurit Abazi, janë bërë me qëllim që përmes shpifjes të diskreditojë reputacionin e paditësit Haliti si deputet i zgjedhur, nënkryetar i Kuvendit të Kosovës dhe nënkryetar i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) dhe me deklaratat e tilla i padituri ka shkelur dispozitat e Ligjit 02/L-65 Kundër Shpifjes dhe Fyerjes neni a, e paditësit 1 pika a).
Mbi këtë bazë, paditësi Haliti kërkon nga gjykata të aprovohet në tërësi kërkesëpadia e tij dhe të obligohet i padituri Abazi që në emër të kompensimit të dëmit jomaterial t’ia kompensojë shumën prej 200 mijë euro me kamatën ligjore prej 8%, e cila do të llogaritet nga marrja e aktgjykimit.
Po ashtu, me padi kërkon që të obligohet i padituri që në të paktën 3 gazeta ditore në të gjitha televizionet kombëtare të bëjë kërkimfalje për shpifje ndaj paditësit Haliti.
Gjithmonë sipas padisë, paditësi Haliti ka kërkuar të aprovohet kërkesa e paditësit dhe të caktohet masa e sigurisë përmes së cilës i ndalohet të paditurit publikimi i çfarëdo deklarate, prononcimi, njoftimi ose informacioni në lidhje më paditësin deri në sjelljen e një aktgjykimi nga gjykata.
Lidhur me këtë sipas padisë, paditësi ka kërkuar që të caktohet edhe masa e sigurisë përmes të cilës urdhërohet i padituri të fshijë të gjitha deklaratat në lidhje me Xhavit Halitin, të publikuara në mediet e shkruara, në rrjete sociale dhe t’i fshijë deklaratat e tij, të cilat veçse janë publikuar ose transmetuar deri në sjelljen e një aktgjykimi nga gjykata.
Sipas përgjigjes në propozimin për lëshimin e masës së sigurisë të 7 shkurtit 2022, thuhet se kundër-propozuesi Haki Abazi ka konsideruar se padia dhe propozimi për caktimin e masës së sigurisë janë plotësisht të pabazuara dhe të paargumentuara, pasi që këto lidhen me përplasjen që është pjesë e një shkëmbimi të filluar në prezencë të medieve në takimin e Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme ku propozuesi Haliti është anëtar ndërsa kundër-porpozuesi Abazi është kryetar në këtë komision.
Lidhur me këtë, thuhet se në këtë takim të komisionit të lartcekur që është mbajtur në Kuvendin e Republikës së Kosovës, propozuesi Haliti para më shumë se 10 medieve prezente, ka akuzuar kundër-propozuesin Abazi duke thënë “Ju e keni shikuar luftën nga larg dhe jeni laguar nga të tjerët dhe keni vjedhur fondet e Rockfellerit”, gjë që ka nxitur përplasjen mes dy palëve në fjalë.
Po ashtu, sipas përgjigjes në propozim, thuhet se kjo lidhet me deklarimet që thuhet se janë bërë në “Prime Time” që janë çështje të ngritura në formë të pyetjeve, duke iu referuar në mënyrë të drejtpërdrejtë raportit të KFOR-it/NATO-s të bashkëngjitur artikujve të gazetave ndërkombëtare si New York Times, The Guardian, The Le Monde si dhe shumë analiza e artikuj të gazetave vendore.
Andaj, sipas përgjigjes në propozim, kundër-porpozuesi Abazi kërkon që t’i refuzohet si i pabazuar propozimi për caktimin e masës së sigurisë të propozuar nga Haliti dhe të detyrohet i njëjti që t’ia paguajë edhe shpenzimet procedurale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës. /BetimipërDrejtësi

Të ngajshme

Parashikimi i Haradinajt për zgjedhjet, prognozë interesante e tij për opozitën

Donat Hashani

Politikani katalunas: Spanja hipokrite, njeh Palestinën por jo edhe Kosovën

Donat Hashani

Gjykata merr vendim ndaj të dyshuarve për plagosjen e trefishtë në Pejë

Donat Hashani